معاینه فنی دو هزار و 650 دستگاه کمباین استان برای کاهش ضایعات برداشت گندم،جو وکلزا در حال انجام است.


معاینه فنی کمباین های گلستان برای فصل برداشت

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان؛رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان با اعلام این خبر گفت: استان ما 2هزار و 800 دستگاه کمباین دارد که مرحله نخست معاینه فنی 2  هزار و 650 دستگاه با استفاده از 50 کارشناس فنی  زیر نظر 15 تیم نظارتی مراکز جهاد کشاورزی در 14 شهرستان در حال انجام است.

مریم برزنونی میزان ضایعات برداشت کمباین های استان را 4 درصد اعلام کرد و افزود:برای کاهش ضایعات در مرحله اول که قبل از  آغاز فصل برداشت انجام می شود کارشناسان پس از بازدید  در صورت وجود نواقص موارد را به مالکان کمباین ها اعلام می کنند و پس از رفع نقص به آنها کارت معاینه فنی و برچسب بازدید می دهند و در مرحله دوم کارشناسان فنی جهاد کشاورزی در حین عملیات برداشت از کمباین ها بازدید می کنند تا ضایعات  برداشت به حد اقل برسد و هر ساله 800 فرم بازدید  برداشت گندم ،جو و کلزا در مزارع تهیه و به ستاد  برداشت  کشور ارسال می شود.

وی با اشاره به وجود 15 درصد کمباین های کشور در گلستان گفت: 2800 کمباین گلستان وجود دارد که هرساله تعداد زیادی در فصل برداشت به 14 استان مهاجرت می کنند بنا بر این معاینه فنی از اهمیت زیادی در کاهش ضایعات  برداشت  گندم،جو و کلزای کشور دارد.

 

 رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به تامین سوخت کمباین های استان گفت : با توجه به هماهنگی های انجام شده با شرکت توزیع فراورده های نفتی استان سوخت کمباین ها تامین شده و تنها به کمباین های دارای کارت و برچسب معاینه فنی سوخت داده می شود.

 

خانم برزنونی افزود: برای هر کمباین حداقل 3 هزار لیتر سوخت در نظر گرفته شده که در صورت افزایش سطح برداشت این مقدار افزایش می یابد.

 

وی ازاعلام تعرفه نرخ برداشت کمباین ها خبر داد و افزود:  5 نرخ  برای برداشت گندم ،3 نرخ برای برداشت جو و 3 نرخ برای برداشت کلزا به مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها اعلام شده است که بسته به میزان عملکرد و نوع محصول در هکتار متفاوت است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار