در 24 ساعت گذشته درکوهپایه های علی آباد کتول 23 میلیمتر و در مناطق شمالی گلستان یک میلی متر بارندگی دریافت شد.


بارندگی یک تا 23 میلی متری درمناطق مختلف گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان،روابط عمومی اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد:علی آباد کتول با 12 ممیز 8 دهم میلیمتر بیشترین وگنبد کاووس با 3 ممیز 7 دهم میلیمتر کمترین میزان باران را دریافت کردند.

بر اساس این گزارش متوسط بارندگی شهرستان گرگان 8ممیز 3 دهم میلیمتر بود که ایستگاه جعفر آباد با 16میلیمتر بیشترین و ایستگاه فرودگاه گرگان با 1ممیز 2 دهم میلیمتر کمترین میزان بارش را دریافت کرده اند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار