سند تک برگ ساختمان فدراسیون به نام شستا خورده است.

 شرط شستا برای فدراسیون فوتبال

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبر ورزشی، فدراسیون فوتبال ایران حالا ساختمان ندارد.

این ساختمان به خاطر طلب دو میلیون یورویی شستا به آنها رسیده است.

بعد از این اتفاق خبر رسید فدراسیونی ها باید ظرف چند ماه آینده ساختمان را تخلیه کنند تا به فروش برسد.

حالا اما خبرهای تازه ای رسیده. شستا به فدراسیون اعلام کرده در صورتی که بخواهد می تواند به عنوان مستاجر در آنجا باقی بماند و ماهیانه کرایه پرداخت کند.

با توجه به اینکه عزیزی خادم و کارکنانش جایی برای رفتن ندارند به احتمال زیاد پیشنهاد را قبول می کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار