کارشناس ارشد حقوق جزا گفت:پس از فوت فرد ، وراث او باید اقدام به انحصار وراثت کنند.


تقاضای انحصار وراثت کی و چگونه انجام می شود؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ محمود منصوری کارشناس ارشد حقوق جزا در گفتگو با خبرنگار   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت:پس از فوت فرد، وراث او باید اقدام به انحصار وراثت کنند و دعاوی مربوط به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی، در آن محل بوده است و شورای حل اختلاف این وظیفه را بر عهده دارد.

او ادامه داد: افرادی که می‌توانند تقاضای انحصار وراثت کنند شامل وراث متوفی و یا سایر اشخاص ذینفع هستند که می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند.

کارشناس ارشد حقوق جزا افزود: در صورتی که وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به حضور و درخواست همگی آن‌ها نیست و اقدام یک نفر از آن‌ها برای تقاضا کفایت می‌کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار