بیش از 600 میلیارد تومان از طلب گندم کشاورزان گلستان تا کنون پرداخت شده است.


پرداخت 600 میلیارد تومان طلب گندم کشاورزان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان، سید خالق سجادی، مدیر کل غله وخدمات بازرگانی گلستان گفت:تا کنون 600 میلیارد تومان پول بابت 120 هزار تن گندم تحویلی به کشاورزان پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستانگفت: تا کنون با برداشت 47  هزار هکتار اراضی گندم آبی و 115 هزار هکتار اراضی دیم گلستانبیش از 326 هزار تن محصول تولید شده است.

محمد رضا عباسی افزود:از این مقدار بیش از 152 هزار تن به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار