یادداشت روز؛

پرهیز از سیاسی کاری، لابی گری و جزیره ای عمل کردن شرط اول اعتماد مردم به کاندیداها است.

پرهیز از سیاسی کاری شرط اول اعتماد مردم به کاندیداها است

گلستان24، بهرام غریب آزادی؛ انتخابات شوراها به عنوان یکی از ویژگی‌های دموکراسی است که حاکمیت مردم در مدیریت شهری را به همراه دارد.

این مساله تا آنجا از اهمیت زیادی برخوردار است که امروز با وجود گستردگی رسانه های جمعی، شهروندان به طور مستمر اخبار این حوزه را رصد میکنندو پس از تایید نامزدهای منتخب، رقابت بین این افراد برای به دست آوردن کرسی شورا فشرده تر می شود.

پرهیز از سیاسی کاری، جناح بازی، لابی گری و جزیره ای عمل کردن، مهمترین شاخصه ای است که یک فرد منتخب باید در پرونده کاری و انتخاباتی خود به همراه داشته باشد تا بتواند در رقابتی سالم پیروز میدان شود.

اساسا یک کاندیدای منتخب، فقط نماینده مردم در شورا نیست بلکه وکیل آنان در حفظ حقوق شهروندی  و توجه به خواسته های آنان است و وقتی کاندیداها با رای مردم انتخاب می شوند باید در قبال آن رای مسول باشند.

شعارهای انتخاباتی نیز باید به گونه ای باشد که بی احترامی به اندیشه و رای مردم نشود به این صورت که ابراز برخی شعارها با ساختن شهری مدرن و یا اجرای فلان طرح بدون در نظر گرفتن این مساله که فرد وارد شده به انتخابات باید رای 8 نفر دیگر را هم برای اجرای طرح های خود جلب کند، بی احترامی به آرای مردم است چون آنها بر اساس وعده ای که به آنها داده شده به نامزد مورد نظر اعتماد کرده و پای صندوق رای می آیند.

مساله ای که این چند سال موجب برخی دلسردی ها نسبت شورای شهر شد کم اهمیت جلوه دادن همین مساله احترام به رای و خواسته های شهروندان بود که نه فقط بسیاری از شعارها محقق نشد که حتی در بخش های کوچک عمرانی نیز نیاز شهروندان مورد توجه قرار نگرفت.

اعمال سلیقه ها ی شخصی و دعواهای سیاسی موجب کاهش اعتبار وقدرت شورا دربحث توسعه شهر می شود و  بی شک وجود این مسائل به نوعی کم توجهی به خواسته های شهروندان است  و افرادی که هنگام انتخابات با شعار آبادانی و توسعه پا به میدان می‌گذارند و منتخب می شوند، نباید هنگام تکیه بر کرسی شورا به دنبال منافع شخصی، دعواها و جناح بندی های سیاسی باشند.

این مدل رفتارهای غیر اخلاقی تاتیر مستقیمی بر روی نحوه تصمیم گیری های سریع و صحیح اعضا می‌گذارد و به جای در نظر گرفتن منافع شهروندان منافع شخصی جایگزین می شود و همین مساله طی چند سال اخیر  در چند دوره اعتبار شورای شهر را در نزد مردم کم رنگ کرده و تاثیر مستقیمی بر توسعه شهری داشته است.

در برخی موارد شاهد تصمیم گیری هایی بر مبنای همین اعمال سلیقه های شخصی در شورا بوده ایم که در تصمیم گیری برای عزل و انتخاب شهرداران و یا حتی استیضاح و یا فراخواندن بعضی از آنان برای توضیح به شورا در راستای خواست شهروندان تاثیر بسزایی داشته است.

 امروز شهروندان با گستردگی رسانه های جمعی پذیرای هر نوع رفتار ی از سوی اعضای شورای شهر نیستند ودیگر نمی‌توان با وجود فضاهای مجازی، تبلیغات و یا حرفه‌ای درشت درشت شهروندان را از سر وا کرد چرا که  به سرعت متوجه حقایق پشت پرده می شوند و همین مساله در دراز مدت دیدگاه آنان را نه فقط به اعضای قبلی که به کاندیداتوری اعضای جدید و صحبت های آنان بد بین می‌کند.

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار