مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی گلستان تاکید کرد

حق نما گفت: پیامد خشکسالی منجر به تغییر رفتار حشرات و آفات کشاورزی شده و باید کشاورزان نسبت به پایش مزرع اقدام کنند و نباید سمپاشی را به صورت زمان تقریبی انجام دهند.

 تغییر رفتار حشرات و آفات کشاورزی را در پی خشکسالی/ هشدار به کشاورزان برای پایش مزارع

به گزارش گلستان ۲۴؛ کیانوش حق نما به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: شرایط خشکسالی که از دیماه سال گذشته آغاز شده باعث کاهش سطح آب سدها و ذخایره زیرزمینی شده است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: با توجه به این مسئله از کشاورزان درخواست داریم که از کشت هایی محصولاتی که میزان مصرف آب بالایی دارند پرهیز کنند.

حق نما متذکر شد: پیامد این خشکسالی باعث تغییر رفتار حشرات و آفات شده است و کشاورزان دیگر نباید براساس زمان تقریبی خود نسبت به سمپاشی اقدام نکنند و حتما باید مزارع خود را در هر هفته دوبار پایش کنند.

وی گفت: تغییر رفتار حشرات بر اثر خشکسالی حتی به رفتار و طغیان ملخ های مراکشی در شمال استان نیز اثرگذار بوده و سیکل زندگی این حشرات بهم خورده و برخی از حشرات زودتر به سیکل تکثیر و طغیان می رسند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان متذکر شد: توصیه ما به کشاورزان این بود که بذور خود را ضدعفونی کنند و حتما کشاورزان هفته ای دو بار مزارع خود را بررسی کنند تا مزارع آنها از خسارت آفات و حشرات در امان بماند.

حق نما بیان کرد: در حوزه مبارزه با کرم غوزه خوار از سموم میکروبی چند سالی استفاده می شود که تاثیر خوبی دارد و این سموم در عصر استفاده می شود و بر انسان و گیاه اثری نمی گذارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار