سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: کلیه پرداختی‌های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است.

چه مواردی از دریافتی‌های بیمه‌شدگان مشمول کسر حق بیمه است؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از کارگرآنلاین، کلیه پرداختی‌های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود؛ به غیر از حق همسر (عائله مندی)، بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله‌مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده ٨٦ قانون تامین اجتماعی (مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه است)، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی، مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سواد آموزی، حق التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار مشمول کسر حق بیمه است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار