برداشت چغندر قند در گلستان از امروز آغاز شد.


آغاز برداشت چغندر قند در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان با اعلام این خبر گفت: امسال چهارهزار و ۵۰۰هکتار اراضی گلستان امسال زیر کشت چغندر قند رفت که پیش بینی می‌شود ۲۱۰هزار تُن محصول تولید شود.

علی موسی خانی افزود: امسال ۷۴۵کشاورز با دو کارخانه قند جوین و شیروان قرارداد کشت بسته اند و چغندر قند عیار ۱۵ را به قیمت هرکیلوگرم ۱۲هزار و ۴۰۰تومان از کشاورزان خرید می‌کنند و بر اساس عیار قند قیمت افزایش یا کاهش می‌یابد.

مهم ترین فواید کشت چغندر قند استفاده در صنایع تولید شکر است، کشت ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ به صورت ﭘﺎﻳﻴﺰه در گلستان ﻛـﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮد و  ﺑﺮداﺷﺖ آن در ﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

پارسال ۲هزار و ۸۰۰هکتار در گلستان چغندر کشت شده بود که ۱۴۳هزار تن محصول برداشت شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار