معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: واگذاری تصدی ها و عملکرد سازمان درگروه سازمان های پیشرو و اثر بخشی مثبت در حوزه ی واگذاری تصدی ها بعد از سال٩۶ وارد یک روند صعودی شده است که پس از سه سال نخست اجرای نظام واگذاری ها شکل یافته و نشانگر تعهد سازمان در اجرای برنامه ها و سیاست های مرتبط است.

 کسب رتبه دوم در نظام واگذاری تصدی ها توسط سازمان جهادکشاورزی استان گلستان درکشور

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایانا در استان گلستان؛ جواد ایمانی کتولی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به اینکه واگذاری تصدی ها و عملکرد سازمان درگروه سازمان های پیشرو و اثر بخشی مثبت در حوزه ی واگذاری تصدی ها بعد از سال٩۶ وارد یک روند صعودی شده  است، گفت:   پس از سه سال نخست اجرای نظام واگذاری ها شکل یافته و نشانگر تعهد سازمان در اجرای برنامه ها و سیاست های مرتبط است.

 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: تلاش بی وقفه ی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و گروه نوسازی و تحول اداری سازمان  برای بر طرف کردن چالش ها و موانع در سالهای گذشته در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده سازمان در اجرای برنامه هماهنگ کشوری در حوزه واگذاری تصدی ها به بخش غیر دولتی به لطف پروردگار و تلاش مجموعه همکاران اثربخش بوده است.

وی افزود: براساس طبقه بندی وزارت متبوع، سازمان جهادکشاورزی استان گلستان موفق شد در این زمینه از سال٩٧ با عملکرد١٩% و رسیدن به عملکرد ٧١% تا پایان سال۹۹ رتبه دوم بین ٣٢ سازمان را در سطح کشور کسب کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار