عملیات بررسی و اندازه گیری تششعات غیر یونساز ایستگاه رادار و ارتباط کلامی ایستگاه رادار درازنو انجام شد.

اندازه گیری تششعات غیر یونساز ایستگاه رادار درازنو

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی فرودگاه های گلستان، این عملیات با درنظر گرفتن الزامات و استاندارهای سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شد.

در این عملیات مسوول فیزیک بهداشت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و متخصصان الکترونیک هواپیمایی فرودگاه گرگان به بررسی و اندازه گیری تششعات غیر یون ساز و مشخص کردن مناطق حفاظت شده در ایستگاه رادار و RCAG درازنو و نیز  تجهیزات ارتباطی و ایستگاه های کمک ناوبری فرودگاه های گرگان و کلاله پرداختند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار