از سوی فرمانداری علی آبادکتول؛

فرمانداری شهرستان علی آبادکتول اسامی منتخبان شورای اسلامی این شهر را اعلام کرد.

اسامی منتخبان شورای شهر علی آبادکتول اعلام شد

 به گزارش خبرنگار گلستان 24، با شمارش آرا انتخابات شورای شهر علی آبادکتول اسامی منتخبان مشخص شد.

بر این اساس اعلام اولیه محمود زنگانه به چهار هزار و ۸۴۳ رای، مرتضی شکی با سه هزار و ۷۳۸ رای، مهدی شکی با سه هزار و ۶۴۳ رای، حسین زنگانه (درویشعلی) با سه هزار و ۶۱۲ رای، سیدمحمود حسینی با سههزار و ۵۹۶ رای، فریبا مجیدی با سه هزار و ۴۶۲ رای، روح اله نظری با سه هزار و ۱۸۶ رای منتخبان اصلی شورای شهر علی آبادکتول شدند.

وحیده مزیدی با سه هزار و ۱۷۵ رای و هادی امین با دو هزار و ۹۵۶ رای به عنوان اعضای علی البدل مشخص شدند.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار