جهاد کشاورزی گلستان با صدور اطلاعیه‌ای در رابطه با کشت با تاخیر سویا توضیحاتی ارائه داد.

اطلاعیه جهاد کشاورزی گلستان برای کاشت با تاخیر "سویا"

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، جهاد کشاورزی گلستان با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به سویاکاران گفت: اگر تصمیم به کشت سویا دارید، با توجه به پیش‌بینی فقدان بارندگی تا ۱۵ تیرماه، منتظر بارندگی نباشید و در اسرع وقت آب‌تخت و سپس اقدام به کاشت سویا کنید.

حتما بذر را با کود زیستی "بایوسوی" بذرمال کنید.

کشت با ردیفکار با فاصله ردیف ۲۴ تا ۴۰ سانتیمتر و همزمان ایجاد شیار بین ردیف‌ها به منظور تسهیل آبیاری و عملیات وجین مکانیزه  توصیه می‌شود. برای وجین مکانیزه، فاصله ردیف باید ۴۰ سانتیمتر باشد.

وقتی سویا پس از آب‌تخت در طول مناسب کشت شود و کارنده در عمق مناسب کشت کند، سبز یکنواخت خواهد بود و آبیاری تا مرحله اتمام گل لازم نیست.

استفاده از آبیاری تیپ با بهره‌وری ۹۵ درصد بهترین روش برای تولید در مقدار آب کم است و تسهیلات مناسبی نیز به کشاورزان متقاضی داده می‌شود.

رقم "تپور" نیز در سال جاری به عنوان رقم زودرس مناسب برای کشت‌های تاخیری به زودی برای استان تامین می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار