کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در مورد اقدامات خریدار پس از آگاهی از عیب خودرو،توضیحاتی ارائه داد.

اگر خودروی معیوب خریدیم چه کنیم؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ محمود منصوری رضی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت:مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی، اگر عیب و نقص خودرو، پس از انجام معامله کشف شد، خریدار می‌تواند سه اقدام انجام دهد.

او ادامه داد:این سه اقدام این است که باید یا خودرو را به شکل معیوب بپذیرد یا تفاضل قیمت خودروی سالم و معیوب را به عنوان خسارت دریافت کند ویا اینکه معامله خودرو را فسخ کند.

منصوری افزود: برای دریافت تفاضل قیمت خودرو، خریدار می‌تواند دادخواست حقوقی به دادگاه یا شورای حل اختلاف ارائه کند و فروشنده را ملزم به پرداخت خسارت کند.

او گفت:برای فسخ نیز اگر فروشنده همکاری نکرد و مبلغ قرارداد را به خریدار پس نداد خریدار می‌تواندابتدا با ارسال اظهار نامه فسخ معامله مزبور را اعلام و پس از ابلاغ اظهار نامه، دعوی حقوقی تنظیم کند وضمن فسخ، مبلغ پرداختی معامله را دریافت کند.

منصوری گفت: در واقع راهکار طرح دعوی حقوقی از فروشنده برای دریافت خسارت یا مبلغ قرارداد همواره برای خریدار وجود دارد.


 

ارسال نظر

آخرین اخبار