اضافه کاری جزء مواردی است که کارگران در زمان کار خود با آن سر و کار دارند و آشنایی با نحوه محاسبه آن می‌تواند به آگاه سازی کارگران کمک کند.

اضافه کاری حقوق کارگران چگونه محاسبه می شود؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، در قانون کار، هیچ کارگری ملزم به اضافه کاری نیست و اضافه کاری به معنای انجام کار بیش از ساعت‌های تعیین شده است و صرفا انجام کار بیش از ساعت مقرر با توافق میان کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد.

اضافه کاری جزء مواردی است که کارگران در زمان کار خود به مراتب با آن سر و کار دارند. نپرداختن این اضافه کاری یا کم پرداختن آن از جمله مشکلات کارگران است که با پردازش این موضوع می‌توان به آگاه سازی کارگران کمک کرد.

اساسا محاسبه انجام کار اضافه بر ساعت کار عادی، یعنی بیش از ۴۴ ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبت کار و ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی برای کارگران غیر نوبت کار، اضافه کاری محسوب می‌شود.

شیوه قانونی محاسبه اضافه کاری که در اجرا با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر است:

(حقوق پایه+مزایای مستمر ماهانه) تقسیم بر (۲۲۰×۱۴۰ درصد)

 

ارسال نظر

آخرین اخبار