برای دریافت خدمات به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی کد دستوری #۱۴۲۰* فعال است و بیمه شدگان صرفاً این کددستوری را شماره‌گیری کنند.

نحوه دریافت خدمات غیرحضور تامین اجتماعی با کد دستوری

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایلنا، دریافت خدمات به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی کد دستوری #1420* فعال است و بیمه شدگان صرفاً این کددستوری را شماره‌گیری کنند.

بیمه‌شدگان این سازمان با شماره‌گیری کد دستوری #1420* می‌توانند از خدمات دفترچه درمان و سایر استفاده کنند.باتوجه به اینکه سرشماره #142* دیگر فعالیتی در خصوص خدمات تامین اجتماعی ندارد، بیمه‌شدگان و مخاطبان به منظور پرهیز از اشغال خطوط از شماره‌گیری آن پرهیز کنند. 


 

ارسال نظر

آخرین اخبار