رئیس دستگاه قضاء با صدور ده دستور مهم به معاونین و مسئولان عالی قضائی کشور در اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه، بر ادامه مسیر تحول با رویکرد «تحول و تعالی» این دستگاه تاکید کرد.

ده دستور مهم حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه

به گزارش گلستان ۲۴؛ بازرسی ویژه ظرف سه هفته مشکلات مردم در مراکز قضایی را احصا و راه‌حل ارائه کند.

رئیس حوزه ریاست ظرف یک هفته گزارشی از مصوبات بر زمین مانده سفرهای ارائه کند.

رئیس حوزه ریاست سازوکارهای پیشنهادی برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را طراحی کند.

دادستان کل کشور ظرف سه هفته راهکارهای تقویت و بهبود همکاری با نیروهای امنیتی و انتظامی برای کشف توطئه‌ها، جلوگیری از نفوذ و تعقیب باندهای سازمان‌یافته را ارائه دهد.

معاونت راهبردی عملکرد 7 هزار نمایندگی قوه قضاییه در دستگاه‌های مختلف کشور را بررسی کرده و گزارش کند.

معاونت اول، ساز و کار همکاری قوه قضاییه با سایر قوا به خصوص کمک به دولت را طراحی نماید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری معاونت‌های راهبردی و پشتیبانی و حقوقی، بررسی کند که دلیل عدم استفاده همه جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین چیست و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیشنهادات و راهکار‌های خود را برای حرکت مضاعف در جهت هوشمندسازی قوه قضاییه در دوره جدید مدیریت بر اساس اولویت‌های سند تحول قوه قضاییه ارائه دهد.

معاونت راهبردی بر فرآیند اجرای سند تحول در زمانبندی مشخص خود نظارت داشته باشد و با همکاری بخش‌های مربوطه، مشکلات اجرای سند را احصاء و پیشنهادات خود را برای رفع نواقض و ارتقاء سند ارائه دهد.

معاونت راهبردی با همکاری معاونت‌های منابع انسانی و پشتیبانی، مسائلی که دولت و مجلس می‌توانند قوه قضاییه را در اجرای سند یاری کنند، احصاء کند تا کار با سرعت بیشتر پیگیری شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار