مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جریان رودخانه ها ی در مدت مهر لغایت ماه جاری، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو ۸۲ درصد کاهش و در حوضه گرگانرود ۸۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

کاهش بیش از ۸۰ درصدی رواناب رودخانه ها در حوضه قره سو و گرگانرود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، حسین دهقان مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: میزان بارش های مرداد سال جاری در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است و نسبت به دوره شاخص دراز مدت 5 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: از ابتدای مهر لغایت پایان مرداد ماه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت ۲۷ درصد کاهش را نشان می دهد. 

دهقان تصریح کرد: جریان رودخانه ها نیز در مدت مهر لغایت ماه جاری، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو ۸۲ درصد کاهش و در حوضه گرگانرود ۸۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی بیان کرد: میزان ذخیره آبخوان های کم عمق استان در مرداد ماه نسبت به  سال گذشته ۲۱۹ میلیون متر مکعب کاهش ودر مقایسه با متوسط 27 سال گذشته ۲۰۴ میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد. 

ذخیره آبخوان های عمیق استان نیز در مرداد ماه نسبت به سال گذشته ۴۴ میلیون متر مکعب کاهش ودر مقایسه با متوسط 17 سال گذشته ۶۸ میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار