اسرافیل وزیری در گفتگو با خبرنگار ایثار گلستان گفت: مهمترین محور وظایف این اداره کل برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و رسیدگی به امور آموزشی و تحصیلی جامعه ایثارگری از دوره پیش دبستان تا دانشگاه است.

رتبه نخست بنیاد گلستان در ارائه خدمات مطلوب آموزشی به جامعه ایثارگری

به گزارش گلستان ۲۴؛ مدیرکل  بنیاد گلستان ادامه داد: ارتباط با مراکز آموزشی در سطح استان از مهمترین وظایف بنیاد در مسیر ارتقاء علمی گروه هدف است. 
وزیری بیان کرد: بنیاد با برخورداری از سه هزار دانشجو و 490 دانش آموز ایثارگر توانست مدیریت موثری در ارائه خدمات آموزشی مطلوب ارائه کند.
وزیری ضم قدردانی از معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد استان گلستان گفت: این لوح نیز به پاس همکاری تمام همکاران ما در سطح استان به این اداره کل تعلق دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار