مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: براساس اندازه گیری ماهانه سطح آب زیرزمینی شبکه پیزومتری عمیق استان در طول دوره ۲۰ ساله، کمترین ارتفاع سطح آب سطح آب زیرزمینی آبخوان عمیق استان در مرداد ماه امسال ثبت شده است.

ثبت بیشترین افت سطح آب زیرزمینی آبخوان عمیق گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از آب منطقه‌ای گلستان، حسین دهقان اظهار کرد: در گذشته بیشترین افت سطح آب زیرزمینی آبخوان عمیق استان مربوط به ماه شهریور سال ۱۳۹۷ بوده که با ثبت ارقام سطح آب زیرزمینی استان در ماه مرداد سال ۱۴۰۰، رکورد مذکور به میزان یک متر شکسته شد.

وی‌ افزود: این موضوع به عنوان پیش بینی، در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان در ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده بود. 

دهقان بیان کرد: مقایسه حجم آب موجود در آبخوان های استان در ماه مرداد سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه دوره بلند مدت نشان می دهد که حجم آب در آبخوان های استان حدود ۲۷۲ میلیون مترمکعب کاهش یافته است که معادل ۲۲ درصد کل ظرفیت منابع آب زیرزمینی استان و ۱۱ درصد بیشتر از حجم کل مخازن سدهای بزرگ استان است.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: با وجود وقوع ۲ سال متوالی ترسالی طی سالهای آبی ۹۷-۱۳۹۸ و ۹۹-۱۳۹۸ و ثبت پربارش ترین سال آبی نیم قرن اخیر استان در سال آبی ۹۸-۱۳۹۷، متأسفانه با وقوع خشکسالی جاری، حادترین شرایط آب زیرزمینی استان در سالجاری رقم خورده است.  

وی خاطرنشان کرد: این اتفاق بیانگر آسیب پذیری شدید آبخوان های استان در سال‌ های اخیر نسبت به گذشته به دلیل افزایش بهره برداری بیش ازحد مجاز است به گونه ای که فرصت بهبود و تقویت آب زیرزمینی از آبخوان سلب شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار