بیمه سلامت گلستان به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی در سال ۹۹ انتخاب شد.

بیمه سلامت گلستان به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی انتخاب شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، در راستای اجرای مواد ۸۱ و ۸۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تایید شورای راهبری توسعه مدیریت استان گلستان به لطف خداوند متعال و تلاش و تعامل همکاران استانی، این اداره کل در فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ جشنواره شهید رجایی که در گروه سلامت و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه برتر برگزیده شد.
 عمده عوامل موثر در کسب موفقیت ها به شرح زیر می باشد:
 تعهد مدیران ارشد سازمانی اداره کل در راستای پیشبرد اهداف سازمان، محور بودن برنامه های عملیاتی سازمان و استقرار سامانه پایش برنامه های عملیاتی در راستای اهداف استراتژیک سازمان، استقرار سیستم مدیریت کیفیت در تمامی فرآیند های جاری سازمان، استقرار و ساماندهی کامل کار گروه توسعه مدیریت و کمیته های پنجگانه با برنامه های مدون و جلسات منظم و عملکرد های مبتنی بر نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب - مشارکت و کار تیمی به عنوان یک فرهنگ و رفتار سازمانی در بین کارکنان اداره کل که در اجرای برنامه های عملیاتی، فعالیتهای کار گروه توسعه مدیریت و کمیته های تخصصی اداره کل و ارزیابی سالانه به شکل مطلوب تمدید یافته است .
گفتنی است، اصلاح فرآیندها به عنوان یک راهبرد و با رویکرد توسعه خدمات الکترونیکی در ارائه خدمات به بیمه شدگان سایر شرکای اجتماعی که باعث افزایش بهره وری و رضایت مندی بیمه شدگان و دریافت کنندگان خدمات گردیده است، تعامل مناسب با سازمان مدیریت برنامه ریزی استان برای شناساندن سازمان و عملکرد های آن و تطبیق امورات سازمانی با شیوه نامه ارزیابی عملکرد در شاخصهای عمومی اختصاصی، همچنین در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در ادارات کل، با توجه به آراء هیات داوران ستاد اقامه نماز، این اداره کل در سال ۱۳۹۹ بعنوان دستگاه برتر انتخاب و شایسته تقدیر ویژه شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار