چک های برگشتی گلستانی ها در مرداد ماه نیز 67 فقره بوده که مجموع مبلغ برگشت خورده نیز 2060میلیارد ریال بوده است.

آمار چک های برگشتی گلستانی ها در مرداد 1400/ رتبه خوب بازاریان گلستان در خوش حسابی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، بانک مرکزی آخرین گزارش چک های مبادله ای، وصولی وبرگشت خورده کشور در ماه مرداد را منتشر که براساس آن در این ماه۶.۹میلیون فقره چک در کل کشور مبادله شده که سهم استان گلستان از این میزان 688 فقره بوده است.

چک های وصولی

براساس این گزارش گلستانی ها در ماه مرداد 621 فقره چک خود را که مبلغ کلی آن12024 میلیارد ریال بوده است را پاس کرده اند.

چک های برگشتی گلستانی ها در مرداد ماه نیز 67 فقره بوده که مجموع مبلغ برگشت خورده نیز 2060میلیارد ریال بوده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار