تمام قنوات استان با همکاری جهاد کشاورزی و بسیج ، دو ساله بازسازی و نوسازی می شوند.

بازسازی و نوسازی قنوات گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان ، مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان با اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهمات صورت گرفته بین معاونت آب و خاک وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و سازمان بسیج سازندگی گلستان مقرر شد تمام قنوات استان در یک دوره دو ساله بازسازی و نوسازی شوند.

سید محسن کیا الحسینی افزود: در استان گلستان ۳۴۴ رشته قنات وجود دارد که ۱۵۳ رشته آن در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری قرار می گیرد و ۱۹۱ رشته بایر و خشک شده است که با محقق شدن این برنامه گامی اساسی در توسعه کشاورزی پایدار و رونق اقتصادی استان برداشته خواهد شد.

 

وی گفت:میزان اعتبارمصوب شده از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری (ملی) برای بازسازی و نوسازی قنوات استان در سال ۹۹ برابر با ۱۸۰۰۰ میلیون ریال بوده که از آن ۱۰۷۷۰ میلیون ریال تخصیص یافت، که حدود ۸ کیلومتر از ۱۱ رشته قنات مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است، که حدود ۸۰۰۰ میلیون ریال دیون پیمانکاران از اعتبار مصوب شده پیمانکاران باقی مانده است. 

کیا الحسینی افزود: از ۴۵۰۰ میلیون ریال اعتبار مصوب شده استانی برای احیا و مرمت قنوات استان، ۱۱۳۰ میلیون ریال از آن تخصیص یافت، احیا و مرمت یک رشته قنات به طول ۳۰۰ متر صورت گرفت. از سوی دیگر عملکرد بخش آب و خاک و امور فنی و مهندسی در بازسازی و نوسازی قنوات استان از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ در مرمت و احیا قنوات استان حدود ۵۰ کیلومتر بوده است.
وی گفت: پیش بینی می‌شود از محل اعتبارات خشکسالی، استانی و کمک‌های فنی و اعتباری (ملی)  امسال حدود ۲۰ کیلومتر از قنوات استان بازسازی و مرمت شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار