مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان اظهار کرد: در سال آبی گذشته مجموعاً در استان ۳۴۹ میلیمتر باران بارید که این میزان نسبت به آمار بلندمدت ۲۹ درصد کاهش داشته است. همچنین طی این مدت ذخیره آبخوان‌های استان ۲۲ درصد کاهش یافته است.

زمین تشنه گلستان نشسته در انتظار باران

به گزارش گلستان ۲۴؛ سیدمحسن حسینی به ایسنا گفت: بر مبنای ایستگاههای شرکت آب منطقه‌ای، از اول مهر ۱۳۹۹ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در حوضه آبریز گرگانرود ۳۲ درصد، اترک سفلی ۹ درصد، قره‌سو ۳۳ درصد، نکارود علیا ۳۳ درصد و خلیج گرگان ۲۹ درصد کاهش بارندگی نسبت به دوره آماری بلندمدت داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت رواناب رودخانه‌های اصلی استان بین ۴۸ تا ۸۴ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان بیان کرد: ذخیره آبخوان‌های استان حدود ۲۷۹ میلیون مترمکعب معادل ۲۲ درصد کاهش را نسبت به دوره آماری بلندمدت نشان می‌دهد.

حسینی افزود: میزان کاهش در آبخوان‌های کم‌عمق حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب و آبخوان‌های عمیق حدود ۶۹ میلیون مترمکعب است.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت سدهای استان، گفت: در حال حاضر ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب آب در سدهای ۱۴ گانه استان ذخیره‌شده درحالی‌که این میزان در سال گذشته ۵۲ میلیون مترمکعب بوده است.

حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۶ درصد ظرفیت سدهای استان خالی است، خاطرنشان کرد: ذخیره آب در سد گلستان و شهید چمران صفر، وشمگیر ۲۰۰ هزار مترمکعب معادل یک درصد ظرفیت، بوستان ۷۸۰ هزار مترمکعب معادل ۳ درصد ظرفیت، نگارستان دو و نیم میلیون مترمکعب معادل ۱۱ درصد ظرفیت، کوثر ۱۶۰ هزار مترمکعب معادل ۲ درصد ظرفیت و دانشمند ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب معادل ۱۵ درصد ظرفیت سد است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با بیان اینکه تالاب - سدهای استان ذخیره آب مطلوب‌تری نسبت به سدها دارند، گفت: تالاب - سدهای آلاگل و آلماگل به ترتیب ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب معادل ۴۱ درصد ظرفیت و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب معادل ۶۴ درصد ظرفیت آب دارند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار