مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان گفت: بیمه شدگان استان توجه داشته باشند که با حفاظت از کارت ملی و عدم ارائه آن به دیگران، می توانند ضمن صیانت از منابع سازمان، از استفاده های درمانی به ناحق نیز جلوگیری نمایند.

بیمه شدگان از شماره و کارت ملی خود مانند دفترچه درمانی سابق حفاظت کنند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر احمد نصرتی گفت: با بهره گیری از نسخه نویسی الکترونیک با استفاده از شماره ملی بجای شیوه سنتی استفاده از دفترچه های کاغذی، امکان ثبت و نگهداری سوابق پزشکی تمامی بیمه شدگان فراهم شده است و با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بیمه شدگان، تاثیر چشمگیری در تشخیص و درمان به موقع بیماریها و مدیریت بهینه منابع نظام سلامت خواهد گذاشت.
وی همچنین به نقل از مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه تمامی خدمات تشخیصی و درمانی با شماره ملی ثبت و ذخیره می شود، ضرورت دارد ارائه کنندگان خدمات و پزشکان به منظور جلوگیری از مخدوش شدن سوابق پزشکی و ممانعت از ایجاد سوابق غیرواقعی برای بیماران، در هنگام پذیرش و ارائه خدمت، هویت بیماران را با مشخصات مندرج در کارت ملی تطبیق دهند و درج اطلاعات نادرست در پرونده سلامت نه تنها روند تشخیص و درمان بیماری را مختل و در شرایط اورژانسی مخاطره آمیز می کند بلکه در مراجع قانونی می‌تواند مبنای تصمیم گیری خلاف واقع نیز باشد و در مواردی که سوء استفاده از کارت ملی بیمه شده با اطلاع قبلی وی باشد، برابر ماده 97 قانون تامین اجتماعی هر گونه خسارت مالی ناشی از این اقدام متوجه بیمه شده بوده و بیمه شده ملزم به جبران زیان وارده به سازمان خواهد بود.
دکتر نصرتی ضمن تقدیر از بیمه شدگانی که همکاری لازم را در این خصوص بعمل می آورند، اذعان داشت: انجام ویزیت، خدمات و داروهای ارائه شده به بیمار از طریق پیامک به شماره تلفن همراه بیمار ارسال می شود و لازم است به منظور پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی بیمه‌شدگان با مراجعه به سایت (es.tamin.ir) نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و ثبت تلفن همراه شخصی اقدام کنند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان همچنین از جامعه پزشکی استان که سازمان را در اجرای این طرح بزرگ یاری می نمایند قدردانی کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار