رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان رامیان گفت: بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان رامیان در قالب گشت مشترکی از واحدهای صنفی این شهرستان بازدید نمودند.

گشت مشترک بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی شهرستان رامیان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان ،قربانعلی محمدی گفت : برای کنترل بازار بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان رامیان در قالب گشت مشترکی از واحدهای صنفی این شهرستان بازدید نمودند.

وی گفت:دراین بازید مهمترین تخلفات مانند نداشتن فاکتور خرید،گرانفروشی، کم فروشی و رعایت نکردن موازین بهداشتی، بازرسی شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار