مدیر امور منابع آب شهرستان گرگان از ۱۴۳مورد آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی رودخانه زیارت خبر داد.

آزادسازی ۲۸کیلومتر از حریم رودخانه زیارت گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، امین عموزاد گفت: این آزادسازی‌ها تا انتهای مهر سال۱۴۰۰ به طول ۲۸کیلومتر و مساحت ۳۱هزار و ۷۳۴مترمربع انجام شد.

او همچنین افزود: ۱۳۳مورد پرونده تجاوز به بستر و حریم به دادسرا برای صدور حکم قضائی ارسال کردیم.

عمو زاد کفت: مطابق قانون توزیع عادلانه آب احداث هر گونه اعیانی در حریم و بستر رودخانه ممنوع بوده و با نظر مقامات قضایی نسبت به تخریب و قلع و قمع اعیانی اقدام می‌شود.

او به مالکان اراضی مجاور رودخانه‌ها توصیه کرد: قبل از هر گونه ساخت و ساز نسبت به اخذ استعلام حریم کیفی و کمی رودخانه‌ها از امور منابع آب اقدام کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار