جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.

ابلاغ ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، در پی بلاغیه وزیر جهادکشاورزی برای اصلاح آیین نامه اجرایی و ایجاد ساختار جدید، همچنین شیوه نامه اجرایی استقرار ابلاغی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این جلسه در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی گلستان برگزار شد.

در این جلسه تبیین ساختار جدید و الزامات اجرای آن با حضور مشاور و مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونان، مدیران ستادی و شهرستان جهاد کشاورزی و اعضای کمیته فنی سازمان و همچنین معاون و کارشناس دفتر ساماندهی صنوف و امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیر تعاون روستایی استان و مسئول امور تشکلهای سازمان استان بررسی شد.

در این جلسه معاون دفتر ساماندهی صنوف و امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ساختار جدید نظام صنفی والزامات اجرایی آن را تشریح و نقش سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان را در استقرار آن بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های مصوب بیان کرد.

مرتضی ادیب، در ادامه، مراحل مختلف تشکیل کمیسیون نظارت، اتحادیه های تخصصی براساس رشته های هفت گانه و اتاق اصناف کشاورزی را بیان داشت.

وی تاکید کرد: معاونان و مدیران جهاد کشاورزی بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ها همکاری لازم با دبیرخانه داشته باشند.

در ادامه نورمحمد کوچکی مدیر تعاون روستایی گلستان ضمن استقبال از اجرای ساختار جدید نظام صنفی واصلاح ساختار و ارتقاء کارایی نظام صنفی گفت: امیدواریم این ساختار بتواند نقش و جایگاه نظام صنفی و هویت بخشی و دفاع صنفی ازکشاورزان بهبود بخشد.

همچنین اعضاء جلسه به پرسش ها و ابهامها پاسخ دادند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار