محلول پاشی با سموم مسی و فروتست برای نمو جوانه گل و تقویت گلدهی ضروریست.

توصیه محلول پاشی در باغداری پاییزه

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان،مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان با بیان این مطلب گفت:جمع آوری  و امحاء بقایای  گیاهی آلوده ، میوه های آلوده و شاخه  و برگ ها ،مدیریت کف باغ و انجام زیر شکن در صورت نیاز انجام شود.

کیانوش حق نما افزود : محلول پاشی حداقل یک ماه  قبل از ریزش برگ ها برای نمو جوانه گل و تقویت  گلدهی درخت با کود فروتست و حاوی روی و بر و ازت توصیه می شود.

وی گفت :سمپاشی با سموم مسی  همزمان  با ریزش برگ ها طبق  دستور العمل حفظ نباتات ضروریست.

حق نما به باغداران توصیه کرد : از اختلاط  روغن ولک با سموم مسی  خود داری  کنند و هنگام تهیه محلول از کیفیت مناسب آب (pH یاسختی آب) برای  تهیه محلول سمی مطمئن شوند.

وی گفت: برای  درختان مرکبات تا زمانی که میوه دارند سمپاشی توصیه نمی شود و جمع آوری میوه های مرکبات و دیسک زدن  پای درختان برای کاهش جمعیت انتقالی مگس میوه ضروریست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار