مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان گفت: در راستای تامین و ذخیره‌سازی فرآورده نفت سفید نقاط کوهستانی روستاهای سخت‌گذر استان گلستان 8۰ درصد سهمیه این خانوارها در نواحی چهاگانه منطقه توزیع شده ‌است.

نفت سفید در 8۰ درصد مناطق سخت‌گذر استان گلستان توزیع شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ مرتضی مقدس اظهار داشت: همچنین 95 ‌درصد از سهمیه مورد نیاز سوخت زمستانی خانوارهای شهری و روستایی توسط متقاضیان فراورده های نفتی دریافت شده است.

وی افزود: در راستای توزیع سوخت فراورده های نفتی، نفت سفید ادارات، مدارس، مراکز بهداشتی، و مساجد در شهرستانهای استان با هماهنگی ادارات، فرمانداریها، بخشداریها و ... از طریق ثبت نام در سامانه درخواست فراورده های نفتی(سدف) و با استفاده از زیر ساخت بانکی به صورت الکترونیکی درخواست و توزیع می گردد.

مقدس افزود: سهمیه سوخت نفت سفید سالانه هر خانوار شهری (خانوارهای بدون انشعاب گاز طبیعی)‌ به طور متوسط 3 هزار و 200 لیتر است و این خانوارها می توانند با توجه به تعداد خانوار و سهمیه اعلام شده به فروشندگی‌های شهری و روستایی مربوطه برای دریافت سهمیه خود در فاصله های زمانی تعیین شده مراجعه نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار