بنگاههای صادراتی متقاضی دریافت تسهیلات ریالی سرمایه درگردش از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات می‌گیرند.

آغاز ثبت نام تسهیلات بنگاههای صادراتی استان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، بنگاههای صادراتی متقاضی دریافت تسهیلات ریالی سرمایه درگردش از محل منابع صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات مد نظر ، می توانند درخواست خود را در سامانه الکترونیکی بهین یاب به آدرس www.stsm.irبخش تسهیلات بسته حمایت از صادرات  ثبت کنند.

متقاضیان پس از احراز اهلیت صادراتی بر اساس شاخصهای موجود، با ارسال الکترونیکی درخواستهای تائید شده به بانکهای عامل  معرفی می شوند تا با احراز اهلیت اعتباری ،تسهیلات سرمایه در گردش ریالی با نرخهای ترجیحی دریافت کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار