کریمی اول گفت: ما خیلی صحبت می کنیم، خیلی ادعا داریم حتی در بحث ولایت مداری اما وقتی بحث منافع به میان می آید گاهی کوتاه می آییم اما حاج قاسم مرد میدان عمل بود و تمام جبهه مقاومت اسلامی را سازمان دهی کرد.

اخلاص، شجاعت، ولایت پذیری عامل عشق ورزی مردم به شهید سلیمانی است

به گزارش گلستان ۲۴؛ حسین کریمی اول در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما در خصوص محبت ورزی مردم نسبت به شخصیت شهید سلیمانی اظهار کرد: مهم ترین عامل محبوبیت حاج قاسم در بین مردم اخلاص او بود، شهید سلیمانی فقط برای خدا در این میدان قدم گذاشت و به جز هدفی که در مسیر تحقق آرمان های الهی داشت هیچ هدف دیگری را عنوان نکرد. 

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: وقتی اخلاص در فرد متجلی می شود دل ها به سمت او جذب می شود چرا که فقط در مسیرعدالتخواهی حرکت می کرد اخلاصش باعث شد محبوب دل ها شود این شهید در گذشته های دور تر شاید به ظاهر گمنام بود اما وقتی خالصانه در این زمینه قدم برداشت دل ها به سمتش جذب شد.

وی افزود: نکته دیگر ایشان ولایت پذیری شهید بود، حاج قاسم مطیع محض ولایت بود، گوشش به زبان رهبری بود اما گوش او مستقیم حرف و فرمان رهبری را می شنید و اطاعت از رهبری باعث شد در مسیر راه را گم نکند.

کریمی اول با اشاره به اینکه شجاعت او در میدان های خطر که برخی را نمی توان بازگو کرد عامل دیگری برای محبوبیت این شهید بود، عنوان کرد: در مکان هایی که خیلی از ما جرئت نمی کنیم ایشان رفت در جایی که شهید سلیمانی را تهدید می کردند ایشان شوق شهادت داشت و این روحیه شهادت طلبی و شجاعت این انسان را اسطوره و الگو کرد.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی مرد عمل بود، ابراز کرد: ما خیلی صحبت می کنیم، خیلی ادعا داریم حتی در بحث ولایت مداری اما وقتی بحث منافع به میان می آید گاهی کوتاه می آییم اما حاج قاسم مرد میدان عمل بود و تمام جبهه مقاومت اسلامی را سازمان دهی کرد.

وی با بیان اینکه حاج قاسم هر کجا کار با مشکل رو به رو می شد در خط مقدم حضور داشت، تصریح کرد: شهید سلیمانی مرد میدان عمل بود در خیلی از عرصه ها که با مشکل رو به رو هستیم علت آن این است مرد میدان نداریم این ویژگی ها از شهید باعث می شود سردار دل ها شود که حتی دشمن به حال ما غبطه بخورد که ای کاش در لشکر خود ژنرال سلیمانی داشت.

کریمی اول گفت: مکتب ایشان، مکتب قرآن و اهل بیت است رفتارهای حاج قاسم ناشی از اسلام و انقلاب اسلامی بود ما ملت امام حسین هستیم یعنی ما مکتب شهادت طلبی را داریم که حاج قاسم آن را بازخوانی کرد و به روز به دنیا عرضه کرد که می توان با عزت در مقابل دشمن ایستادگی کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار