معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت:در راستای تقویت کسب و کار و اشتغال، کاریابی های استان به سامانه جامع کاریابی وصل شدند.

کاریابی های گلستان به سامانه کاریابی کشور وصل شدند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، بی باک معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در راستای تقویت کسب و کار و اشتغال سامانه جامع کاریاب را راه اندازی کرده است.

او ادامه داد: در این سامانه سه عامل کارجو، کارفرما و کاریابی‌ها دخالت دارند.

بی باک گفت: دراین سامانه کارجویان و کارفرمایان ثبت نام می‌کنند و کاریابی‌ها آن‌ها را به هم ارتباط می‌دهند.

این مقام مسئول گفت: با راه اندازی این سامانه خدمات کاریابی‌ها از لحاظ کمی و کیفی ارتقا می‌یابد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از این موضوع پشتیبانی می‌کند.

او گفت: سامانه جستجوی شغل موجب تقویت کسب و کار می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی، نیروی کار مورد نیاز خود را انتخاب و جذب می‌کنند.

در حال حاضر تعداد ۲۴ کاریابی غیر دولتی داخلی و ۲ کاریابی بین المللی این استان در سامانه ثبت شده است و در حال خدمات رسانی هستند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار