هفتمیم جشنواره ابوذر با رویکرد تحقق شعار سال و تحقق دولت اسلامی در دو بخش عام و ویژه برگزار می شود.

هفتمین جشنواره ابوذر برگزار می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛ هفتمیم جشنواره ابوذر با رویکرد تحقق شعار سال و تحقق دولت اسلامی در دو بخش عام و ویژه برگزار می شود.

 موضوع بخش عام آزاد بوده و هر فرد می تواند در هر موضوعی در قالب یادداشت و گزارش و مقاله  حداکثر دو اثر را ارسال نماید.

موضوعات بخش ویژه شامل:  پشتیبانی و مانع زدایی در حوزه کشاورزی، دامپروری و آبخیزداری مشارکت حداکثری در انتخابات، کمک به تشکیل دولت اسلامی با مشارکت حداکثری و دولت و مجلس انقلابی  است.

مهلت ارسال آثار تا تاریخ 10 بهمن 1400 در نظر گرفته شده و علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به آدرس میدان شهید قندهاری جنب اداره راهنمایی و رانندگی، ساختمان امام رضا، طبقه اول و پیام رسان دبیرخانه جشنواره به شماره  09113735078ارسال کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار