محور گردشگری هزارپیچ گرگان توسط شهرداری و دوستداران محیط زیست برای دومین بار در هفته های جاری پاکسازی شد.

هزارپیچ عاری از زباله شد/ پاکسازی محور توسط دوستداران محیط زیست

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایسنا، استان گلستان یکی از بزرگترین منابع و ظرفیت های طبیعی، جنگلی، گردشگری و زیست محیطی کشور در سالهای اخیر با مخاطرات جدی زیست محیطی رو به رو شده به طوری که کارشناسان و دوستداران محیط زیست و حوزه منابع طبیعی نسبت به افق و آینده استان در این حوزه ابراز نگرانی شدید کرده اند.

بحران زیست محیطی خلیج گرگان و آتش سوزی جنگلهای هیرکانی و پارک ملی از یک سو و بحران گسترش بیابان در شمال استان و تعرض به منابع طبیعی از سوی دیگر همه و همه مردم و مسئولان را به شدت نگران کرده است.

این در حالی است که عدم‌ بهره مندی صحیح از منابع طبیعی و اماکن جنگلی و گردشگری نیز به عنوان یک عامل انسانی در مسیر تخریب و نابودی این ظرفیت ها مزید بر علت شده است.

از این رو با توجه به اهمیت موضوع، پاکسازی اراضی شیب‌دار محور گردشگری هزارپیچ با همکاری شهرداری گرگان و دوستداران طبیعت برای دومین بار متوالی به فاصله تقریبا دو هفته با استقبال خوب مردم صورت گرفت.

ضمن آنکه قطعا اینگونه اقدامات مردم محور می تواند در کاهش مخاطرات و همچنین کمک به فرهنگ سازی در راستای پیشگیری از آسیب های انسانی به اماکن گردشگری و ظرفیت های طبیعی موثر باشد اما بی تردید آنچه باید مورد توجه قرار گیرد ایجاد یک فرهنگ فراگیر در کشور برای حفاظت و حراست همگانی از منابع طبیعی و اماکن جنگلی و گردشگری است، اقدامی که باید از دوران کودکی و دانش آموزی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار