با حضور رئیس اداره مشارکت ها و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش استان، از نحوه فعالیت مدارس غیر دولتی شهرستان مراوه تپه بازدید به عمل آمد.

از نحوه فعالیت مدارس غیر دولتی شهرستان مراوه تپه بازدید به عمل آمد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مراوه تپه، شنبه ۱۸دیماه ۱۴۰۰ باحضور محمدتقی قربان نیا رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش استان، علی بقایی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد استان و سایر مسئولین شهرستانی از مدارس شهرستان  مراوه تپه بازدید به عمل آمد.

قربان نیا گفت: انتظار ما از حوزه نظارت شهرستان بازدید دوره ای از نحوه فعالیت مدارس غیر دولتی ، رعایت پروتکل های بهداشتی و کنترل دریافت شهریه ورعایت قوانین و مقررات این مدارس و برنامه ریزی جهت پیشبرد برنامه های ابلاغی وزارت آموزش وپرورش می باشد.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش استانبا حضور در مدارس غیر دولتی از روند فعالیت این مدارس بازدید به عمل آورد و پیرامون رعایت دریافت شهریه ها و تجیهز و بهینه سازی امکانات مدارس غیر دولتی و عقد قرارداد شهریه با اولیاء دانش آموزان توضیحاتی ارائه داد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار