کاهش دما در زمستان و افزایش مصرف گاز، باعث نگرانی صنایع شده زیرا شرکت گاز هشدار داده در صورت کمبود انرژی صنایع باید سوخت جایگزین داشته باشند.

صنایع گلستان نگران قطع گاز در زمستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از بازار، کاهش دما در زمستان و افزایش مصرف گاز، باعث نگرانی صنایع شده زیرا شرکت گاز هشدار داده در صورت کمبود انرژی صنایع باید سوخت جایگزین داشته باشند.

گرچه علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز گفته تلاش می شود از ذخایر برای جبران نیاز گازی استفاده شود اما مدیران صنایع این نگرانی از کمبود را هم بی تدبیری می دانند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار