معاون ارزیابی انطباق استاندارد گلستان اظهار داشت: طی 9 ماهه نخست سال 1400، 10 کمیته تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت برگزار شده که در نتیجه آن تعداد 72 پروانه تایید صلاحیت برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی صادر و 74 فقره پروانه نیز تمدید شده است.

صدور و تمدید 146 پروانه تایید صلاحیت برای مدیران کنترل کیفیت گلستان
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی استاندارد گلستان، داود مزیدی افزود: مدیران کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحد تولیدی قبل از آغاز به کار، باید دوره های آموزشی تخصصی و عمومی لازم را تحت نظارت این اداره کل با موفقیت سپری کنند که برخی از این آموزش‌ها شامل قوانین کلی سازمان ملی استاندارد، شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت و آشنایی تخصصی با روش‌های آزمون فرآورده تولیدی مورد نظر است که دوره های مورد نیاز این افراد به طور مستمر توسط اداره استاندارد سازی و آموزش و ترویج این اداره کل برگزار می شود.
 وی با اشاره به اینکه صدور یا تمدید پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت، منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مربوط به مدت حداقل 16 ساعت در طی یکسال است، خاطر نشان کرد: بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه ۲ سال از زمان صدور و تمدید پروانه تایید صلاحیت بوده و بر این مبنا کارشناسان این اداره کل مطابق با شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت؛ به فعالیت‌های آنان در واحدهای تولیدی، نظارت مستمر دارند.
مزیدی  با اشاره به اهمیت وجود مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی، آنها را بازوان نظارتی و اجرایی استاندارد در محل های تولید دانست و گفت: نظارت دقیق و مسئولانه مدیران کنترل کیفیت بر فرآورده های تولیدشده، با مطابقت محصول نهایی با استاندارد رابطه مستقیم دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار