دادستان گالیکش از جلوگیری از تغییر کاربری بیش از 72 هزار مترمربع از زمین های کشاورزی این شهرستان با قلع و قمع سازه های غیرمجاز خبر داد.

ناکامی سودجویان در تغییر کاربری ۷۲۰۰۰ مترمربع زمین کشاورزی

به گزارش گلستان ۲۴؛ سید سعید جباری امروز در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تداوم مبارزه جدی و قانونی با پدیده شوم زمین خواری در شهرستان گالیکش در سال جاری، اظهار کرد: تاکید ریاست محترم قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان همواره بر جدیت در برخورد با سودجویان و تعرض کنندگان به منافع ملی بوده که این موضوع موجب تقویت عزم و اراده ما برای برخورد شده است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغی، از ابتدای امسال 6 مورد قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهرستان گالیکش به دستور مقام قضایی صورت گرفته است، افزود: این قلع و قمع ها در روستاهای اجن قره خوجه، ینقاق، پاسنگ، کرنگ کفتر، فارسیان و قلی تپه اجرا شده است.

دادستان شهرستان گالیکش با تاکید بر اینکه با این اقدام جلوی تغییر کاربری بیش از 72 هزار مترمربع از زمین های کشاورزی گرفته شده است، خاطرنشان کرد: دادستانی برای جلوگیری از دست اندازی و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی، قاطعانه ورود می کند.

جباری با اشاره به اینکه جلوگیری با زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری تنها وظیفه دادستانی و دستگاه قضا نیست، ادامه داد: انتظار به حق و قانونی ما این است که تمامی دستگاه های متولی به وظایف شرعی، قانونی و عرفی خود در این زمینه عمل کنند تا شاهد پایان دست اندازی به منابع ملی باشیم. 

به گزارش ایسنا؛ پس از ورود جدی دستگاه قضا به موضوع زمین خواری و قطع دست سودجویان از منابع ملی به ویژه اقدامات شاخص مجموعه متولیان حوزه قضایی در گلستان در روستاهای حساس و شاخصی همچون روستای زیارت به نوعی عزمی جدی و راسخ برای مقابله با این پدیده شوم شکل گرفته است. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار