بصیرنیا گفت: در خصوص سورتمه مقرر شد با تشکیل یک کارگروه نصب و اجرای این پروژه و استانداردسازی محوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

آخرین اخبار از روند نصب سورتمه در شهربازی گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، در بیستمین جلسه رسمی کیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان به ریاست علی اکبر بصیرنیا ضمن پیگیری روند اجرا و نصب سورتمه و بررسی بودجه 1401 شهرداری در حوزه گردشگری و بافت تاریخی، گزارشی از اقدامات انجام شده در بافت تاریخی با حضور مدیران مربوطه شهرداری و مسئول حوزه بافت تاریخی سازمان میراث فرهنگی و مجری و مدیران طرح سورتمه ارائه شد.

بصیرنیا با تاکید بر ضرورت افزایش بودجه شهرداری در حوزه بافت تاریخی گفت: موضوع مرمت و بهسازی بافت تاریخی با حضور کارشناسان مربوطه شهرداری و میراث فرهنگی و بافت تاریخی باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

رییس کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان، خاطرنشان کرد: در خصوص سورتمه مقرر شد با تشکیل یک کارگروه نصب و اجرای این پروژه و استانداردسازی محوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار