کارشناس هواشناسی گفت: احتمال می‌رود که تا چند ساعت آینده گرد و خاک استان‌های مازندران و گلستان را هم در بر بگیرد. به گفته کارشناس هواشناسی، این توده گرد و خاک در بخش‌هایی از استان‌های خراسان رضوی، جنوبی، یزد و کرمان هم کشیده شده، این شرایط تا امشب در کشور ساکن است.

گرد و خاک تا چند ساعت آینده به مازندران و گلستان می‌رسد

به گزارش گلستان ۲۴؛ کارشناس هواشناسی گفت: احتمال می‌رود که تا چند ساعت آینده گرد و خاک استان‌های مازندران و گلستان را هم در بر بگیرد.

خانم ایزدی گفت: توده گرد و خاکی که از عراق وارد کشور شده امروز غرب و مرکز کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. نواحی غربی، مرکزی، دامنه‌های البرز و بخش‌هایی از استان‌های گیلان، گلستان و مازندران هم شاهد این توده گرد و خاک هستند.

به گفته کارشناس هواشناسی، این توده گرد و خاک در بخش‌هایی از استان‌های خراسان رضوی، جنوبی، یزد و کرمان هم کشیده شده، این شرایط تا امشب در کشور ساکن است. توصیه ما به هموطنان این است که از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

بر اساس پیش بینی هواشناسی، توده گرد و خاکی که از عراق وارد کشور شده امروز غرب و مرکز کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

شنبه موج بارشی جدیدی از غرب وارد کشور شده و در مناطق شمال غرب، غرب و نواحی غربی و مرکزی خزر و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی بارش رخ خواهد داد.

طی سه روز آینده در اغلب نقاط کشور در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و در استان‌های واقع در غرب، جنوب غرب و مرکز کشور پدیده گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار