آموزش و پرورش استان گلستان برای بکارگیری معلمان وظیفه، از مشمولین واجد شرایط بر اساس نیاز، از امروز ۲۲ فروردین تا ۲۸ همین ماه ثبت نام به عمل می‌آورد.

جذب سرباز معلم در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، آموزش و پرورش گلستان اعلام کرد: به استناد بخشنامه شماره ۲/۷۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش و در اجرای برنامه بکارگیری معلمان وظیفه، از مشمولین واجد شرایط بر اساس نیاز، طبق شرایط ذیل ثبت نام به عمل می‌آید:

الف) صرفا داوطلبین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (با اولویت کارشناسی ارشد) مشروط به دارا بودن برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام مندرج در برگه اعزام آن‌ها ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ است می‌توانند پس از ارائه درخواست کتبی ثبت نام کنند.

ب) برای رعایت عدالت در فرآیند جذب سرباز معلم، ضمن اطلاع رسانی عمومی، فرم امتیاز بندی بر اساس مولفه‌های موثر بر صلاحیت شغل معلمی و داشتن شرایط احراز تهیه شده که توسط متقاضیان تکمیل شود و بر حسب نیاز از بین افراد با بالاترین امتیاز انتخاب شوند.

ج) جذب و بکارگیری افراد طبق سهمیه اختصاص یافته بر مبنای ارتباط رشته تحصیلی و رشته تدریس بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان بخشنامه ۱۱/۷۱۰- ۱۷/۰۶/۹۴ صورت پذیرد.

د) بکارگیری معلمان وظیفه صرفاً در کلاس‌های درس و واحد‌های آموزشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته امکان پذیر است، لذا بکارگیری افراد در قسمت‌های اداری و مرکز استان ممنوع است.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

  • برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ باشد.
  • - داشتن کارت واکسیناسیون و نیز ممهور شدن برگه اعزام به خدمت داوطلبان به مهر واکسیناسیون
  • - ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه و صفحه انتخابات و تصویر کارت ملی (یک سری)
  • - دو قطعه عکس ۴×۳ که مشخصات داوطلب در ظهر آن قید شده باشد
  • - ارائه تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  • - تکمیل دقیق فرم مشخصات فردی گزینش عکس دار و ممهور به مهر شهرستان
  • - تکمیل فرم درخواست ثبت نام و فرم امتیاز بندی
  • - ارائه گواهی معتبر امتیاز آور مورد درخواست در فرم امتیاز بندی از مراجع ذیصلاح
  • - تکمیل فرم تعهد نامه مربوطه

 

ارسال نظر

آخرین اخبار