دادستان عمومی و انقلاب گالیکش به بهزیستی استان سه ماه فرصت داد برای راه اندازی مراکز مجاز ترک اعتیاد در این شهرستان چاره اندیشی کند.

سه ماه فرصت برای ایجاد کمپ های مجاز ترک اعتیاد در گالیکش

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید سعید جباری گفت: تنها یک کمپ ترک اعتیاد بخش خصوصی در این شهرستان دایر است که به علت ظرفیت محدود و هزینه‌ها، افرادی که توانایی مالی ندارند، نمی‌توانند از خدمات درمانی برای ترک اعتیاد بهره‌مند شوند.

جباری گفت : مدیر کل بهزیستی استان گلستان ۳ماه فرصت دارد با به کارگیری امکانات قانونی برای انجام فرآیند قانونی تاسیس کمپ مجاز ترک اعتیاد در حوزه قضایی گالیکش اقدام کند.

او می گوید: اگر در مهلت تعیین شده اقدامی صورت نگیرد از باب حفظ حقوق عامه و مقابله با ترک فعل مدیران، اقدام قانونی می‌کنیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار