عبدالهی، یک پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت: اقتصاد کشور «وصله پینه» است چراکه دولت با حمایت از سیستم تولید بانک‌ها را نابود می‌کند، با جانب داری از جامعه کارگر ی تولیدکننده را بدبخت می کند.

اقتصاد کشور «وصله پینه» است

به گزارش گلستان ۲۴؛ علیرضا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان این نکته که اصالت منافع فردی حلقه مفقوده در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: منافع فردی هم با توصیه و تشویق میسر نمی‌شود.

وی اضافه کرد: ۹۰ درصد منافع جامعه بر اساس منافع فردی است در چنین شرایطی تنها فضای رقابتی است که باعث پیشرفت جامعه می‌شود در غیر این صورت اوضاع به همین ترتیب پیش خواهد رفت.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد ضمن انتقاد به افزایش حقوق کارگران در سال جاری، گفت: بر اساس سیاست جدید دولت، ۴۰ درصد از حقوق کارگر را دولت در قالب مالیات دریافت می‌کند.

این اقتصاددان گلستانی معتقد است: ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و دولت از این اقتصاد دستوری دست هم بر نمی‌دارد.

عبداللهی در خاتمه ضمن یادآوری این مطلب که هیچگاه اولویت دولت اقتصاد کشور نبوده، افزود: به همین خاطر موفقیتی هم در این حوزه کسب نکردیم.

 

 

 
 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار