سردار سلیمانی : آقای ترامپ قمارباز! ایران نمی خواهد، خودم حریف تو هستم!

جواب کوبنده سردار سلیمانی به ترامپ قمارباز! + فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار