محمود صادقی نماینده مردم تهران درباره این فرصت سوزی ها که از یک طرف منجر به اتفاقی مانند نجفی می شود و از سوی دیگر اقداماتی که باعث می شود دایره انتقادات نسبت به این جریان بیشتر شود گفت: این مسائل باید به صورت همه جانبه تحلیل و ارزیابی و سهم عوامل مختلف باید سنجیده شود. در برخی اتفاقات مقداری چهره ها خودشان مقصر هستند. در اتفاق نجفی هم نمی توان مسائل مختلف را در نظر نگرفت چرا که ممکن است مسئله شخصی و خانوادگی باشد.

ناگفته هایی قبل از محاکمه فردا قاتل میترا استاد

به گزارش گلستان ۲۴؛ مثل هر جنایت دیگری که در جامعه رخ می دهد و کسی خبردار هم نمی شود. این احتمال وجود دارد که نجفی قتل را به گردن گرفته باشد او ادامه داد: این ها به تحلیل جامعه شناسی نیاز دارد تا بفهمیم چرا جامعه آنقدر خشن شده که شخصی مانند نجفی سلاح به دست می گیرد، کسی که نمی تواند یک گنجشک را بزند.

او می گوید: آدمی که من می شناختم نمی توانست آدم دیگری را بکشد. مسئله بسیار سنگین است. به همین دلیل هم هست که این احتمال می رود که قتل را به گردن گرفته باشد. اگر می گویم بعید است، نمی خواهم او را از این ماجرا بری کنم. اگر کاری کرده باشد، حتما باید برخورد قانونی بشود؛ آن چه اصلاح طلبان به دنبالش هستند، بحث برابری در مقابل قانون است. ولی بخاطر شناختی که از این فرد در گذشته بوده، قضیه فرق می کند. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار