معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به شرایط کشور ناشی از تحریم اقتصادی گفت: اصلاح نظام اداری و گرایش به سوی صرفه‌جویی در زمان جنگ اقتصادی فعلی ضروری است.

نظام اداری کشور نیازمند اصلاح است

گزارش گلستان ۲۴؛ علاالدین رفیع‌زاده عصر چهارشنبه در جشنواره شهید رجایی گلستان در گرگان اظهار داشت : تامین هزینه های اجرای نظام اداری با حرکت به سوی صرفه جویی، کاهش یافته و راندمان عمومی را ارتقا می دهد.

وی افزود: صرفه جویی مورد نظر در اصلاح نظام اداری به کاهش اقلام مصرفی مانند کاغذ و تجهیزات محدود نمی شود بلکه باید با اصلاح فرآیندهای خدمات دهی به مردم موجب شکل گیری نظام اداری روان و کم هزینه در کشور شویم .

رفیع‌زاده با اشاره به هدف برپایی جشنواره شهید رجایی و جشنواره های مشابه اظهار داشت: ارزیابی صورت گرفته در این فرآیندها باید به خدمات گیری ساده تر مردم ختم شود که پیاده سازی نظام ادرای پویا زمینه توسعه کشور را محقق خواهد ساخت.

وی با اشاره به سختی های اصلاح نظام اداری اظهار داشت : ساختار سازمانی و نیروی انسانی در نظام اداری برای تغییر و اصلاح مقاومت از خود نشان می دهد که اصلاح هر یک از این  بخش ها. نیازمند هزینه های مادی و معنوی است.

معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی کشور گفت : شکل گیری دولت الکترونیک، بهبود فرهنگ سازمانی و اجرای قانون شهروندی از محورهای تحول نظام اداری محسوب می شود اما از گنجاندن خدمات صوری و ظاهری در مقوله بخش دولت الکترونیک باید پرهیز شود.

در پایان مراسم با حضور حق شناس استاندار گلستان و محسن بختیار، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از دستگاه های برتر جشنواره شهید رجایی استان گلستان تجلیل شد.

/ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار