در روز غنچه ها و شکوفه ها مدیرکل آموزش و پرورش گلستان به اولین مدرسه دوران دانش آموزی خود رفت.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان زنگ اولین مدرسه دوران دانش آموزی خود را نواخت

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مراوه تپه، در روز غنچه ها و شکوفه ها مدیرکل آموزش و پرورش گلستان به اولین مدرسه دوران دانش آموزی خود رفت.

شرح کوتاه آن روز در ذیل آمده است:

آفتاب روز شکوفه ها در ۳۱ شهریور در یک صبح دل انگیز پاییزی با نسیم خنک صحرا در شهرستان مرزی مراوه تپه از پشت کوهها بالا آمد  و انوار طلایی خود را نثار عالمیان کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مراوه تپه؛شکوفه های گلستان زندگی در اولین روز مدرسه با لبخندهای کودکانه و با جامه های نو و کیف های رنگارنگ دستان کوچک خود را در دست پدر و مادر گذاشته و با دنیایی از امید و آرزو راه مدرسه را در پیش گرفتند .

گویی امروز شهر جانی تازه گرفته بود و همه جا پر شده بود از شور و نشاط و دوستی  . 

طبق برنامه ی اعلامی ما در روز شکوفه ها مهمان از اداره کل نداشتیم و قرار بود یکی از معاونین مدیرکل در روز اول مهر به شهرستان بیایند .

زنگ شکوفه ها در اولین دقایق صبح توسط مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در یکی از مدارس گرگان نواخته شد و ما در شهر مراوه تپه در ۲۴۰ کیلومتری شهر گرگان به استقبال جشن شکوفه هارفته بودیم .

اما گویی قدرت عشق به مدرسه ای که در آن اولین روز تحصیل و دوران دانش آموزی را  سپری کرده باشی حکایتی دیگر داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار