فرماندار شهرستان گرگان گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید ۵۰ هزارجلد دفتر به نرخ دولتی در مدارس شهرستان توزیع می شود.

۵۰۰۰۰ جلد دفتر به نرخ دولتی در مدارس شهرستان گرگان توزیع می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ محمد حمیدی در چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گرگان اظهارکرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید ۵۰ هزارجلد دفتر به نرخ دولتی در مدارس شهرستان توزیع می شود.

حمیدی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، نیمی از این دفاتر در نمایشگاه قبل از آغاز سال تحصیلی توزیع شد و نیم دیگر آن در مناطق حاشیه شهر و روستاهای شهرستان با نظارت سازمان صنعت معدن وتجارت به نرخ دولتی توزیع خواهد شد.

وی گفت: باید برخوردها و نظارت ها در کنترل قیمت ها و توزیع اقلام یارانه دار بازدارنده باشد به طوریکه افراد دیگر این اجازه را به خود ندهند آن اشتباه را تکرار کنند.

حمیدی در ادامه به موضوع نظارت بر بازار از سوی دستگاه های متولی تاکید و گفت: به منظور نظارت بهتر بر بازار و با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، شهرداری ها باید به منظور جانمایی کانکس در بازار اقدام کنند و نیاز است تهیه کانکس و تجهیزات آن از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف تهیه شود تا در کنار رسیدگی بر شکایات مردمی از بازار هم نظارت کنند.

/مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار