رئیس شورای شهر گرگان گفت: خودروهای جک در اختیار اعضای شورای شهر گرگان مشمول رأی دیوان عدالت اداری نمی شود.

خودروهای در اختیار اعضای شورای شهر گرگان مشمول رأی دیوان نمی شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ حمیدرضا آقاملایی شامگاه شنبه در پایان صد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر گرگان در خصوص باطل شدن حق ایاب و ذهاب اعضای شورای شهر در دیوان عدالت اداری در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در شورای شهر گرگان چیزی با نام پرداخت هزینه ایاب و ذهاب وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در شورا، اعضا فقط حق جلسه می گیرند که آن هم براساس قانون مشخص می شود.

آقاملایی با بیان این که اعضا حق حضور در مراسم و جلسات ارگان های دیگر هم دریافت نمی کنند، گفت: این رأی در خصوص پرداخت نقدی بوده و شامل خودروهایی که در اختیار اعضای شهر است، نمی شود.

وی با بیان این که این لایحه در خصوص پرداخت های نقدی ایاب و ذهاب در برخی از شوراهای شهرها و شوراهای فرادستی است، تأکید کرد که این مورد در شورای شهر گرگان وجود ندارد.

آقاملایی بیان کرد: یک عضو شورا برای رفتن به جلسات و بازدیدها و پیگیری امور باید با وسیله ای رفت و آمد کند که این خودروها در همین راستا در اختیار اعضا قرار گرفته است.

وی در خصوص خودروهای جک گفت: این امر از شورای دوره قبل انجام شده و جز دو نفر از اعضای شورا بقیه یا خودرو در اختیار خود آن ها است و یا یک خودرو با راننده در اختیار دارند.

گفتنی است که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیر دولتی باید مستند قانونی داشته باشد، تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود».

مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار